PERLADANGAN KELAPA SAWIT

---

Syarikat ini ditubuhkan pada 2 Ogos 1977 dengan matlamat utama untuk membangunkan perladangan kelapa sawit di Mukim Bandi, Tebak and Banggol dalam daerah Kemaman, Terengganu.Sehingga tahun 2021, syarikat kami semakin berkembang dan memiliki keluasan melebihi 13,000 hektar dan turut memiliki kilang pemerosesan minyak sawit mentah.

Kami mendapat persijilan dari MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) merangkumi perladangan serta pemerosesan minyak sawit mentah dan kami komited untuk mengekalkan Standard Tertinggi dalam setiap skop perniagaan kami.

CIRI UTAMA

90%
SISTEM MEKANISASI
75%
JENTERA TERKINI
90%
KAKITANGAN TERLATIH
80%
DATA BERKOMPUTER

GALERI PERLADANGAN