TENDER

Home / TENDER

MAKLUMAT AWAM DAN SYARAT

Hanya terbuka kepada pemohon yang telah berdaftar dan diluluskan pendaftaran di bawah Program Vendor LRTSB sahaja.

Bagi syarikat yang berminat dan belum berdaftar di bawah Program Vendor LRTSB, sila layari

PENDAFTARAN VENDOR LRSTB.

Sekiranya pendaftaran anda berjaya, tunggu sehingga maklumat kelulusan pendaftaran disahkan untuk melakukan permohonan Tender Terbuka.

Bagi pendaftaran yang tidak berjaya, anda akan dimaklumkan secara rasmi (e-mel atau surat makluman). Anda boleh mendaftar semula sebagai vendor hanya selepas tempoh 3 tahun dari tarikh keputusan dikeluarkan. Proses pendaftaran semula selepas 3 tahun adalah sama seperti yang sebelumnya.

DOKUMEN TENDER SEMASA